Βαλβολίνη 80w-90

Βαλβολίνη EKO GEAROL-5 SAE 80w-90

 Προδιαγραφές :

API GL-5, MAN 342 Type M2 (160.000 km drain), ZF-TE ML 05A / 07A /12E / 16B / 16C /16D/ 17B / 19Β.

 

Βαλβολίνη Dynamax 80w-90 Manual GL-4

1lit